Podsumowanie działań projektu w roku 2020

  1. Rekrutacja nowych uczestników projektuWe wrześniu rozpoczęła się kolejna tura rekrutacji uczestników projektu. Rekrutację rozpoczęliśmy od spotkań skierowanych do kandydatów, uczniów klasy technikalnych, którzy ukończyli 18 rok życia. Na spotkaniu tym zostały przekazane informację o projekcie, etapy jego realizacji oraz poinformowaliśmy Was o osobach odpowiedzialnych za realizacje projektu w naszej szkole. Wspólnie wypełnialiśmy kwestionariusze osobowe rekrutujące nowych uczestników projektu. W grudniu 2020 roku zakończyliśmy rekrutacje uczestników projektu. W całym projekcie wzięło udział 174 osoby z klas Technikum
  2. Realizacja szkolenia ECDL. Uczestnicy projektu systematycznie realizowali szkolenie ECDL realizowane przez Blue House w Szczecinku. Podział uczestników następował z uwzględnieniem terminarzu ich staży, oraz ich możliwości czasowych. Każde szkolenie zakończone było egzaminem i uzyskaniem certyfikatu. W listopadzie 2020 r. szkolenia wstrzymano ze względu na sytuacje pandemii. W roku 2021 szkolenie zostanie przywrócone i będzie realizowane zgodnie z planem. Z naszej szkoły przewiedzianych na szkolenie jest ok 20 uczniów.
  3. Realizacja szkolenia Prawa Jazdy. Grupa 13 uczestników szkolenia zakończyła naukę. Większość z nich zdała egzamin państwowy i otrzymało swój dokument „Prawo jazdy”.  
  4. Realizacja staży. Każdy z uczestników projektu realizował staż w wybranej przez siebie jednostce gospodarczej. Staż trwał 150 h i odbywał się zgodnie z programem stażu uwzględniającym branżę kształcenia uczestnika. Każdy stażysta ustalał z pracodawcą termin realizacji stażu według swoich i pracodawcy możliwości czasowych. Po rozliczeniu dokumentacji stażu uczestnik projektu otrzymał wynagrodzenie za odbyty staż. Do realizacji stażu na rok 2021 przewidziano 9 nowych uczestników projektu. Pozostali uczestnicy realizują staż według uzgodnionego wcześniej harmonogramu.
  5. Praca na zajęciach lekcyjnych na sprzęcie otrzymanym w ramach doposażeniapracowni. W ramach realizowanego projektu Nasza szkoła została doposażona w sprzęt administracyjno- biurowo-informatyczny. Otrzymaliśmy m.in. zestawy komputerowe, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, ploter, ekran przenośny, niszczarkę, bindownice oraz sprzęt dla informatyków czytniki kar podpisu. Na tym właśnie sprzęcie pracowaliśmy podczas zajęć lekcyjnych.