Spotkanie rekrutacyjne z uczestnikami projektu

W dniu 28.10.2021 o godz. 16:00 w Sali nr 5 odbyło się spotkanie inauguracyjne z uczestnikami projektu. Przebieg spotkania:

  1. Przedstawienie ogólnych założeń projektu
  2. Omówienie zadań wykonywanych w projekcie przez ZS1 im KEN
  3. Przedstawienie elementów podstrony projektu umieszczonej na stronie internetowej szkoły
  4. Omówienie dokumentacji rekrutacyjnej uczestników projektu
  5. Sporządzanie dokumentacji rekrutacyjnej 

Gablota Zawodowców przyszłości

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi realizacji projektu „Zawodowcy przyszłości”. Informacje te są umieszczone w gablocie na parterze budynku szklonego.

 

Warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 18 października 2021 r., w ramach współpracy ze Szczecinecką Akademią Ratownictwa, w naszym internacie odbyły się warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej . W pierwszej części spotkania uczestniczy wysłuchali wykładu przeprowadzonego przez P. Marka Grzegorskiego, następnie wykonywali resuscytację krążeniowo-oddechową.

Wszystkie dokumenty należy drukować w kolorze

 

Dokumenty rekrutacyjne projektu

Deklaracja uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Oświadczenie uczestnika projektu

 

Dokumenty potwierdzające realizacje staży uczniowskich

Zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego

Dziennik stażu uczniowskiego

Nota księgowa

Szczegółowe wyjaśnienie rozliczenia kosztów organizacji i prowadzenia stażu uczniowskiego

Lista obecności

Oświadczenie opiekuna stażu

 

Na podstawie Prawa Oświatowego Art.121a  „Staż uczniowski”-Dz.U.2021.1082 pkt.4  Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia , który odbył staż uczniowski, z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części.

 

Program staży zawodowych dla zawodu Technik Informatyk na podbudowie gimnazjum

 

Program staży zawodowych dla zawodu Technik Informatyk na podbudowie szkoły podstawowej

 

Program staży zawodowych dla zawodu Technik Programista na podbudowie szkoły podstawowej

 

Program stażu uczniowskiego dla zawodu Technik Ekonomista

III miejsce Izabeli Krzyżanowskiej w konkursie na najlepszy spot profilaktyczny

Z przyjemnością informujemy, że uczennica Naszej szkoły i wychowanka internatu, Izabela Krzyżanowska, została LAUREATKĄ III MIEJSCA w konkursie na najlepszy film/spot profilaktyczny organizowany przez Zakład Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Spotkanie mieszkańców internatu z Panią Izabelą Jadwiżyc

W środę 29 września oraz w poniedziałek 4 października mieszkańcy internatu spotkali się z p. Izabelą Jadwiżyc – przedstawicielką Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Głównym tematem zajęć była profilaktyka COVID-19. Prowadząca omówiła najważniejsze zasady zapobiegania zarażeniu oraz zachęcała młodzież do zaszczepienia się Dodatkowo poruszyła temat profilaktyki grypy sezonowej, HIV, AIDS oraz dopalaczy. Podczas spotkań wychowankowie mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania