Zakończył się pracowity okres wakacji. Swoje zaświadczenia o odbyciu stażu uczniowskiego odebrali maturzyści z kasy IV TIg. Serdecznie gratulujemy.