Klasa Politechniczna (mat-fiz-inf albo chem)

Przedmiot uzupełniający multimedia i grafika komputerowa pozwala na zapoznanie się z podstawami rejestracji i montażu dźwięku, tworzenia grafiki rastrowej i wektorowej (statycznej i animacji) oraz tworzenia prezentacji multimedialnych w różnych formatach. W ramach projektu międzyprzedmiotowego uczniowie filmują samodzielnie zaplanowane i wykonane doświadczenie fizyczne, które następnie wraz z opracowaniem wyników przedstawiają w formie multimedialnej.

Absolwenci tego profilu przygotowani są do egzaminu maturalnego z zakresu rozszerzonego
z matematyki, fizyki i informatyki albo chemii 
oraz studiów na kierunkach technicznych, ekonomicznych, przyrodniczych i niektórych kierunkach medycznych oraz kierunkach związanych z turystyką, hotelarstwem, sportem, logistyką i transportem.