Kadra obecna

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku

Nauczyciele i wychowawcy internatu – łącznie 69 osób w tym:  

nauczyciele dyplomowani – 23 osoby;  

nauczyciele mianowani – 24 osoby;  

nauczyciele kontraktowi – 19 osób;  

nauczyciele stażyści – 3 osoby;

pracownicy administracji i obsługi – 20 osób