Przetarg

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informuję, że w wyniku postępowania na wynajem sklepiku szkolnego znajdującego się w budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez: Marek Szczygielski ul. Kosińskiego 22/4, 78-400 Szczecinek.

Nr oferty Nazwa i adres OferentaCena brutto oferty:
1. Marek Szczygielski ul. Kosińskiego 22/478-400 Szczecinek 260,76 zł/miesięcznie

Dyrektor szkoły
Edyta Wojnicz