Kursy kwalifikacyjne

Terminarz rekrutacji na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe na rok szkolny 2014/2015

Semestr jesienny

Semestr zimowy

Od dnia 1.07.2014 r. do dnia 30.09.2014 r. kandydaci składają wnioski o przyjęcie oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu Od dnia 01.10.2014 r. do dnia 27.02.2015 r.  kandydaci składają wnioski o przyjęcie oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
Dnia 01.10.2014 r. odbywa się postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej Dnia 27.02.2015 r. odbywa się postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej
Dnia 01.10.2014 r. ogłasza się listy kandydatów przyjętych na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
i podaje się informację o wolnych miejscach
Dnia 27.02.2015 r. ogłasza się listy kandydatów przyjętych na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
i podaje się informację o wolnych miejscach
Od dnia roku do dnia 02.10.2014 r. do dnia 08.10.2014 r. odbywa się rekrutacja uzupełniająca
(w przypadku wolnych miejsc)
Od dnia 02.03.2015 r. do 12.03.2015 r. odbywa się rekrutacja  uzupełniająca
(w przypadku wolnych miejsc)
Dnia 09.102014 r. podaje się ostateczne listy kandydatów przyjętych na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Dnia 13.03.2014 r. podaje się ostateczne listy kandydatów przyjętych na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy