Warsztaty na Politechnice Koszalińskiej

Nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach warsztatowych organizowanych w pracowniach Politechniki Koszalińskiej. Jest to kontynuacja działań podjętych w roku szkolnym 2012/2013, w ramach realizacji innowacji pedagogicznej dla klas liceum ogólnokształcącego o profilu „multimedia i grafika komputerowa”.

„Wędrówki po wiedzę” dotyczą różnych wydziałów Politechniki Koszalińskiej. Począwszy od Wydziału Mechanicznego, Wydziału Elektroniki i Informatyki, Instytut Technologii i Edukacji oraz Wydział Wzornictwa. Uczniowie z niecierpliwością czekają na kolejne wyjazdy.

Przemysław Matyśniak