Zajęcia na Politechnice Koszalińskiej

Klasy IIIa LO i Ia LO odwiedziły Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych Politechniki Koszalińskiej, gdzie miały okazję zapoznać się z zasadą działania i przeznaczeniem interferometru skaningowego (profilografometru (3D) typu TalySurf CLI 2000 produkcji Taylor Hobson o obszarze pomiarowym 200 x 200 mm i najdokładniejszym próbkowaniu tej powierzchni równym 0,5 µm). Jest on wyposażony w trzy rodzaje głowic pomiarowych: indukcyjną (rozdzielczość 2 nm przy 2,5 mm zakresie roboczym w osi pionowej), bezstykową głowicę CLA 800 confocal gauge (rozdzielczość 25 nm, przy 800 μm zakresie roboczym w osi z) oraz głowicę laserową (do 1 μm przy 10 mm zakresie roboczym w osi pionowej). Dzięki profilografometrowi można realizować analizę i wizualizację istotnych cech struktury geometrycznej badanych powierzchni, czemu mieli okazję przyglądać się nasi uczniowie.