Zebrania informacyjne w związki z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem

27 lutego 2020 roku wszystkie grupy wychowawcze internatu uczestniczyły w zebraniach zorganizowanych przez wychowawców, których celem było poinformowanie młodzieży mieszkającej w internacie o potencjalnym zagrożeniu zarażeniem koronawirusem i zaleceniach dotyczących zmniejszenia ryzyka zarażenia oraz zapoznanie z wytycznymi obowiązującymi w internacie w związku z zaistnialą sytuacją.

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

W dniu 7.02.2020 r. odbyła się uroczysta Gala Wręczania Dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie. Naszymi stypendystkami w tym roku są: Małgorzata Wilczyńska oraz Karolina Goworek! Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Wycieczka do Gdyni. Centrum Nauki EKSPERYMENT i „Wiedźmin”

W dniu 31.01.2020 r.odbyła się wycieczka szkolna do Gdyni! Uczestniczyły w niej klasy II Te, II Tor oraz kilkoro uczniów z klasy I Tig wraz z opiekunami p.Anetą Salwa, p.Małgorzatą Stefańską, p.Barbarą Korwel oraz Małgorzatą Siemieniako-Beną. Podczas wycieczki odwiedziliśmy interesujące miejsce, jakim jest Centrum Nauki EKSPERYMENT, trochę czasu spędziliśmy w centrum handlowym 😉, a głównym punktem programu był wspaniały spektakl Wiedźmin!!!

Co się działo w tym roku w projekcie „Dobry klimat dla zawodowców”?- podsumowanie roku 2019

  1. Rekrutacja nowych uczestników projektu. Rekrutacja jest prowadzona w systemie ciągłym i rozpoczęliśmy ją od spotkań skierowanych do kandydatów, uczniów klasy technikalnych, którzy ukończyli 18 rok życia. Na spotkaniach tych zostały przekazane informacje o projekcie, etapy jego realizacji oraz poinformowaliśmy Was o osobach odpowiedzialnych za realizacje projektu w naszej szkole.
  2. Realizacja szkolenia ECDL. Uczestnicy projektu systematycznie realizowali szkolenie ECDL realizowane przez Blue House w Szczecinku. Podział uczestników następował z uwzględnieniem terminarzu ich staży, oraz ich możliwości czasowych. Każde szkolenie zakończone było egzaminem i uzyskaniem certyfikatu który uczniowie odbierali u Szkolnego koordynatora projektu.
  3. Realizacja szkolenia Prawa Jazdy. Grupa uczestników projektu, która zadeklarowała chęć udziału w szkoleniu prawa jazdy uczestniczyła w szkoleniu teoretycznym i praktycznym. Szkolenie było realizowane przez szkołę jazdy KONKRET i kończyło się uzyskaniem uprawnień kat B.
  4. Realizacja staży. Każdy z uczestników projektu realizował staż w wybranej przez siebie jednostce gospodarczej. Staż trwał 150 h i odbywał się zgodnie z programem stażu uwzględniającym branżę kształcenia uczestnika. Każdy stażysta ustalał z pracodawcą termin i harmonogram realizacji stażu według swoich i pracodawcy możliwości czasowych. Po rozliczeniu dokumentacji stażu uczestnik projektu otrzymał wynagrodzenie za odbyty staż