1. PROCEDURA DOTYCZĄCA COVID

 2. Ankieta z oświadczeniem dot. COVID-19 (uczniowie niepełnoletni)

 3. Ankieta z oświadczeniam dot.COVID-19 (uczniowie pełnoletni)

 4. Deklaracja pobytu (uczniowie niepełnoletni)

 5. Deklaracja pobytu (uczniowie pełnoletni)

 6. Klauzula informacyjna – pobyt w internacie

 7. Oświadczenia rodziców dotyczące pobytu dziecka w internacie

 8. Informacja o stanie zdrowia

 9. Zgoda na wykorzystanie wizerunku (uczniowie niepełnoletni)

 10. Zgoda na wykorzystanie wizerunku (uczniowie pełnoletni)

 11. Zgoda na udział w imprezach sportowych

 12. Informacja o zajęciach pozalekcyjnych

 13. Zgoda na aktywność fizyczną

 14. Zgoda na korzystanie z samochodu jako kierowca

 15. Zgoda na korzystanie z samochodu jako pasażer

 16. Zgoda na jednorazowe wyjście

Oświadczenia dotyczące spożycia/posiadania alkoholu oraz palenia papierosów/e-papierosów:

 1. Oświadczenie dotyczące alkoholu (uczniowie niepełnoletni)

 2. Oświadczenie dotyczące alkoholu (uczniowie pełnoletni)

 3. Oświadczenie dotyczące palenia (uczniowie niepełnoletni)

 4. Oświadczenie dotyczące palenia (uczniowie pełnoletni)