Informacje

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW:

 1. Warunkiem przyjęcia do internatu jest złożenie niezbędnych dokumentów (do pobrania w zakładce: pliki do pobrania):
 • Podanie o przyjęcie do internatu.
 • Deklaracja pobytu.
 • Komplet oświadczeń i zgód podpisanych przez rodziców /opiekunów dotyczących pobytu w internacie.
 • Skierowanie do internatu – dotyczy tylko tych, którzy nie będą lub nie są uczniami ZS nr 1 im. KEN.
 1. Przyjeżdżając do internatu uczeń powinien posiadać:
 • własną pościel (poszwa, poszewka i prześcieradło),
 • piżamę i ewentualnie szlafrok,
 • kapcie/ klapki pod prysznic,
 • przybory toaletowe,
 • komplet naczyń stołowych (talerzyk, kubek, sztućce) – obowiązuje zakaz wynoszenia naczyń ze stołówki!!!
 1. Wszyscy mieszkańcy internatu muszą być w nim zameldowani czasowo na okres nauki.
 2. Na miesięczną opłatę za pobyt w internacie składa się:
 • opłata za zakwaterowanie – 45 zł.
 • dzienna stawka żywieniowa – 10 zł.

Opłatę za wyżywienie oblicza się mnożąc dzienną stawkę żywieniową przez liczbę dni nauki szkolnej przypadającą w danym miesiącu.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie wyżywienia przez GOPS lub MOPS.

 1. Warunkiem mieszkania w Internacie jest systematyczne regulowanie opłat. Płatności dokonuje się na początku każdego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach termin płatności może być przesunięty na połowę miesiąca. Za miesiąc wrzesień płatności dokonuje się w momencie zakwaterowania w i

Można dokonywać wpłat przelewem na konto: 05 85661042 0501 1261 2004 0003, w tytule przelewu należy podać:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • kwotę z podziałem na zakwaterowanie i wyżywienie,
 • miesiąc za jaki dokonuje się wpłaty.
 1. Na początku miesiąca każdy wychowanek zobowiązany jest do odebrania w sekretariacie uczniowskim szkoły kartek abonamentowych na wyżywienie. Na podstawie tych kartek wydawane są posiłki w stołówce internatu (śniadania i kolacje w formie „szwedzkiego stołu” oraz dwudaniowe obiady).

Nie można mieszkać w internacie nie wykupując wyżywienia.

 1. Odpisywanie kartek żywieniowych odbywa się wg następujących zasad:
 • kartki abonamentowe za dzień/ dni nieobecności należy zdać wychowawcy dzień wcześniej do godz.12.00,
 • w przypadku, gdy wychowanek jest w domu i zaistnieją nagłe sytuacje powodujące nieobecność w internacie, należy zgłosić nieobecność telefonicznie, a kartki abonamentowe za nieobecne dni zdać niezwłocznie po przyjeździe do internatu. Zgłoszenie nieobecności dziecka w niedzielę lub w piątek po godz. 12.00 skutkuje tym, że nieobecność w poniedziałek nie zostanie odliczona.

Ilość dni zgłoszonych do odpisania odliczamy w miesiącu następnym, pomniejszając wpłatę za wyżywienie o daną kwotę.

 1. W internacie obowiązuje określony porządek dnia oraz zasady postępowania, które szczegółowo opisuje Regulaminu Internatu wraz z Załącznikami (dostępny na stronie: www.zs1ken.szczecinek.gawex.pl).
 2. Nauka własna w internacie jest obowiązkowa w godz. 16.30 – 18.00.
 3. Wyjazd z internatu w ciągu tygodnia wymaga zgody wychowawcy i telefonicznego potwierdzenia wyjazdu przez rodziców/ opiekunów.
 4. W pokojach mieszkalnych obowiązuje zakaz używania urządzeń elektrycznych typu: czajniki, farelki, tostery, itp. Z urządzeń tego typu można korzystać wyłącznie w kuchence dla młodzieży pod kontrolą wychowawcy.
 5. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Internatu (m.in.: spożywanie alkoholu lub środków odurzających; palenie papierosów; samowolne opuszczanie internatu; nagminne zakłócanie ciszy nocnej; przebywanie w czasie ciszy nocnej na piętrze, którego się nie zamieszkuje; niszczenie mienia internackiego; wulgarne zachowanie itp.) grozi skreślenie z listy wychowanków lub czasowe zawieszenie w prawach mieszkańca internatu.