Pliki do pobrania

Uwaga! Wszystkie nieaktywne dokumenty zostaną wkrótce udostępnione

 1. Podanie o przyjęcie do internatu
 2. Klauzula informacyjna – rekrutacja do internatu
 3. Deklaracja pobytu (uczniowie niepełnoletni)
 4. Deklaracja pobytu (uczniowie pełnoletni)
 5. Oświadczenia rodziców dotyczące pobytu dziecka w internacie
 6. Zgoda na pozyskiwanie informacji o stanie zdrowia (uczniowie niepełnoletni)
 7. Zgoda na pozyskiwanie informacji o stanie zdrowia (uczniowie pełnoletni)
 8. Zgoda na pozyskiwanie informacji o wynikach w nauce (uczniowie niepełnoletni)
 9. Zgoda na pozyskiwanie informacji o wynikach w nauce (uczniowie pełnoletni)
 10. Zgoda na wykorzystanie wizerunku (uczniowie niepełnoletni)
 11. Zgoda na wykorzystanie wizerunku (uczniowie pełnoletni)
 12. Skierowanie do internatu – nie dotyczy uczniów i kandydatów na uczniów ZS nr 1 im. KEN
 13. Oświadczenie o rezygnacji z internatu (uczniowie niepełnoletni)
 14. Oświadczenie o rezygnacji z internatu (uczniowie pełnoletni)
 15. Karta obiegowa