Dzień Otwarty

21 maja w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku odbył się Dzień Otwarty. O godzinie 9:00 gościliśmy uczniów gimnazjum a o godz. 12:00 dla uczniów szkoły podstawowej.

Po oficjalnym przywitaniu zaprosiliśmy wszystkich do udziału w programie „Warto rozmawiać o Ekonomie”.

Co się działo w tym roku w projekcie „Dobry klimat dla zawodowców”?- podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

 1. Rekrutacja nowych uczestników projektu. We wrześniu rozpoczęła się kolejna tura rekrutacji uczestników projektu. Rekrutację rozpoczęliśmy od spotkań skierowanych do kandydatów, uczniów klasy technikalnych, którzy ukończyli 18 rok życia. Na spotkaniu tym zostały przekazane informację o projekcie, etapy jego realizacji oraz poinformowaliśmy Was o osobach odpowiedzialnych za realizacje projektu w naszej szkole.
 2. Realizacja szkolenia ECDL. Uczestnicy projektu systematycznie realizowali szkolenie ECDL realizowane przez Blue House w Szczecinku. Podział uczestników następował z uwzględnieniem terminarzu ich staży, oraz ich możliwości czasowych. Każde szkolenie zakończone było egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.
 3. Realizacja szkolenia Prawa Jazdy. Grupa uczestników projektu, która zadeklarowała chęć udziału w szkoleniu prawa jazdy uczestniczy w szkoleniu teoretycznym i praktycznym. Szkolenie jest realizowane przez szkołę jazdy KONKRET.  Będzie zakończone egzaminem. Trzymamy kciuki J
 4. Realizacja staży. Każdy z uczestników projektu realizował staż w wybranej przez siebie jednostce gospodarczej. Staż trwał 150 h i odbywał się zgodnie z programem stażu uwzględniającym branżę kształcenia uczestnika. Każdy stażysta ustalał z pracodawcą termin realizacji stażu według swoich i pracodawcy możliwości czasowych. Po rozliczeniu dokumentacji stażu uczestnik projektu otrzymał wynagrodzenie za odbyty staż.
 5. Realizacja studiów podyplomowych. Dwóch nauczycieli Naszej szkoły realizuje studia podyplomowe w zakresie przedmiotów nauczanych na profilu Technik Informatyk. Jak każde studia podyplomowe zakończą się one obroną pracy dyplomowej. Trzymamy za Was kciuki. J
 6. Wyposażenie pracowni.W ramach realizowanego projektu Nasza szkoła została doposażona w sprzęt administracyjno- biurowo-informatyczny. Otrzymaliśmy m.in. zestawy komputerowe, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, ploter, ekran przenośny, niszczarkę, bindownice oraz sprzęt dla informatyków czytniki kar podpisu. Sprzęt został oznakowany logo projektu i możecie z niego korzystać w pracowniach nr 5,6,7,21,34.

Przebieg realizacji projektu

 1. Doradztwo zawodowe w wymiarze 2h. Realizację godzin i terminu ustalamy indywidualnie- A. Chmura.
 2. Przygotowanie danych do umów z pracodawcą:

– pełna nazwa podmiotu

– NIP, Regon, adres siedziby

– adres miejsca wykonywania stażu

– imię i nazwisko opiekuna stażu oraz jego stanowisko

– dane kontaktowe do opiekuna stażu

– termin realizacji stażu ( dokładne daty trwania stażu)

 1. Przed realizacją stażu proszę zgłosić się po umowy oraz dokumenty dotyczące realizacji stażu które              dostarczamy do podmiotu gospodarczego
 2. Po zrealizowanym stażu dostarczamy dokumentację dotyczącą stażu do Szkolnego Koordynatora Projektu- Dż. Radułow.
 3. Realizacja kursu ECDL
 4. Odbiór dokumentacji :

           – zaświadczenie realizacji stażu

          – certyfikat szkolenia ECDL

Szkolny Koordynator projektu

Dżulia Radułow

W gabinecie Doradcy Zawodowego p. Anny Chmury trwają  spotkania z uczniami realizującymi projekt „Dobry klimat dla zawodowców”.

Każdy uczeń który zakwalifikował się do projektu realizuje spotkanie z doradcą w wymiarze 2h. Spotkania te są spotkaniami indywidualnymi, które odbywają się przed rozpoczęciem stażu.