Współpraca z Berufliche Schule

WYMIANA MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

 

W roku 2002 nawiązaliśmy współpracę z Berufliche Schule des Kreises Ostholstein w Oldenburgu w Szlezwiku-Holsztynie (Niemcy) ze szkołą o podobnym profilu kształcenia zawodowego.

Co roku grupy polsko – niemieckie opracowują projekt w obu krajach, w trakcie tygodniowych spotkań w czerwcu i we wrześniu.

Do obecnej chwili zrealizowaliśmy następujące projekty:

 • 2014 „Życie w Szczecinku i Oldenburgu 200 lat temu”
 • 2013 „Rowerem dookoła regionu”
 • 2012 „Austausch Total” – spotkanie jubileuszowe
 • Współczesne adaptacje baśni Grimma oraz wierszy dla dzieci Brzechwy i Tuwima
 • Gry i zabawy wczoraj i dziś
 • Sport i zdrowie – możliwości uprawiania sportu w obu miejscowościach
 • Kuchnie narodowe i zbiory wybranych przepisów kulinarnych
 • Gospodarka leśna i łowiectwo a rozwój turystyki w regionie.
 • Rozwój gospodarczy i przemysłowy w Szczecinku i Oldenburgu
 • Polski i niemiecki system szkolnictwa i możliwości kształcenia w Szczecinku i Oldenburgu.
 • Losy ludzi Szczecinka i Oldenburga w świetle zmian historycznych

W ciągu 12 lat powstały m.in. 2 musikale, 8 małych form teatralnych, książka kucharska, plakaty, kalendarz i film prezentujący dokonania uczniów w ciągu minionych lat. Niektóre z projektów były wystawiane na scenie dla uczniów szkoły, rodziców i zaproszonych gości.
Około 250 uczniów naszej szkoły zdobyło doświadczenia udziału wymianie przez te wszystkie lata, tyle samo młodych Niemców odwiedziło nasz powiat.

Dla polskich uczniów wymiana jest szansą praktycznego zastosowania umiejętności językowych nabytych w szkole, nie tylko w zakresie języka niemieckiego ale i angielskiego. Spotkania pomagają rozwijać nabyte już umiejętności oraz mobilizują do dalszej nauki języków obcych.

Tematykę projektów przygotowują uczniowie wraz z polskimi i niemieckimi nauczycielami prowadzącymi wymianę. Celem przeprowadzanych projektów jest poznawanie różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego, kulturowego krajów sąsiadujących, nawiązanie kontaktów przez młodzież obu krajów, poznawanie życia codziennego, rodzinnego, ich zainteresowań oraz form spędzania czasu wolnego.

Współpraca szkół jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Środki finansowe na realizację programu wymiany otrzymujemy poprzez Stowarzyszenie Euroregion Pomerania w Szczecinie, z którym współpracujemy od  początku prowadzenia wymiany.

Wymiana młodzieży przynosi olbrzymie korzyści dla obu stron, znikają bariery, uprzedzenia, młodzież uczy się od siebie wzajemnie i co najważniejsze pojmuje, że jedyne, co ich różni, to język, w jakim się komunikują!
Dla zapoznania się bliżej ze szkołą w Oldenburgu prosimy o kliknięcie w poniższy link.  Szkoła w Oldenburgu: http://www.bbs-old.de/

Marta Kobyłecka, koordynator szkolnej wymiany